GENEL KULLANIM ÅžARTLARI, GENEL KURALLARI VE YASAL SORUMLULUKLARI

Lütfen, partiduzenle.com’u kullanmadan önce aşağıda yazılı olanları dikkatli bir şekilde okuyunuz.

Eğer bu sayfada belirtilen şartların herhangi biri sizin için uygun değilse lütfen partiduzenle.com sitesini  kullanmayınız. Siteyi kullanmanız ve kişisel bilgilerinizin yer alacağı formu doldurmanız bu sayfalarda yazılı şartları peşinen kabul ettiğiniz anlamına gelmektedir.

 

partiduzenle.com aşağıda  belirtilen genel ve özel koşulları  dilediği zaman değiştirme hakkını saklı tutmaktadır. partiduzenle.com’u ziyaret  ettiğinizde bu sayfayı da tekrar ziyaret etmeniz değişebilecek üyelik ve kullanım şartlarını görmeniz açısından önemlidir.

 

1 – Kullanım ve Güvenlik Kuralları

partiduzenle.com herkese açık bir sitedir. Tüm üyeler için verilen hizmetler, Gelişmiş Ãœyelik haricinde veya aksi belirtilmedikçe, ücretsizdir.

Aşağıdaki yazılı durumlarda, site yönetimi üyenin site kullanımını engelleyebilir ve aşağıdaki girişimlere karışan kişi veya kişiler hakkında kanuni haklarını saklı tutar:

1.a. Yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgileri, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeleri içeren ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarına uygun olmayan bilgilerin siteye kaydedilmesi durumunda.

1.b. Sitede yer alan çalışmaların ve içeriğin kısmen veya tümüyle kopyalanarak farklı amaçlarla kullanılması veya kullanılmaya çalışılması durumunda.

1.c. Ãœyelere verilen ya da kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin, kullanım haklarının, üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılması durumunda (Åžifresinin başka kişiler tarafından kötü niyet ile kullanılmasından da) doğrudan ÃœYE sorumludur. Aynı şekilde ÃœYE, internet ortamında bir başkasının IP adresini, elektronik posta adresini, kullanıcı adını ve sair bilgileri kullanamayacağı gibi diğer kullanıcıların özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. Bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülük ÃœYE’ye aittir.

1.d. Sitenin genel güvenliğini tehdit edecek, sitenin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi durumunda.

1.e. Ãœyenin/Kullanıcının, partiduzenle.com kampanyalarının, partiduzenle.com’un satış sisteminin veya internet sitesinin herhangi bir açığından (teknik, vs.) faydalanarak, partiduzenle.com’a zarar vermesi, haksız bir menfaat sağlaması, tekrarlanan uygulamalar yapması, gerçeğe uymayan fiilleri, kampanya veya satış koşullarında istenen şartları sağlamamasına rağmen, bunlardan yararlanması gibi partiduzenle.com’un kampanyalarının, satış sisteminin veya internet sitesinin kötüye kullanılmasının partiduzenle.com tarafından tespit edilmesi durumunda, partiduzenle.com’un kanunundan doğan tüm haklarının yanında söz konusu işlemleri iptal etme; kullanıcının üyeliğine son verme; satış sözleşmesini tek taraflı olarak derhal feshetme hakkı bulunmaktadır.

 

2 – İçerik Kullanımı

2.a. partiduzenle.com’da sunulan görsel, yazısal içerik kişisel kullanım içindir. partiduzenle.com’un içeriğinde yer alan bütün yazıların, grafiklerin, fotoğrafların, videoların, animasyonların seslerin her hakkı saklıdır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz ve kaynak göstermeden kullanılamaz. Bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlamak veya partiduzenle.com’un  izni olmadan link vermek yasaktır.

2.b. Ayrıca bu sayfaların tasarımında ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan ve her hakkı partiduzenle.com’a ait olan yazılımın kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır.

2.c. partiduzenle.com, her türlü eleştiriye açıktır. Sitemize iletilen tüm bu eleştiriler mülkiyetimizde olup, pazarlama amacıyla kullanılabilir.

 

3 – Sorumluluklar

3a. partiduzenle.com’u ziyaret eden kullanıcıların bilgileri (ziyaret süresi, zamanı, görüntülenen sayfalar) onlara daha iyi hizmet edebilmek amacı ile takip edilmektedir. Elde edilen bilgiler, gizlilik prensiplerine bağlı kalmak kaydıyla, içerik bölümümüzü zenginleştirmek ve iyileştirmek amacı ile reklam vb. konularda işbirliğine gittiğimiz firmalarca paylaşılmaktadır. Amacımız, sitenin sizin istediğiniz özelliklerde olmasını ve site gelişimini sağlamaktır.

3.b. partiduzenle.com üyesi, kayıt işlemlerini tamamlanıp elektronik posta adresini onayladıktan sonra  işbu sözleşmede belirtilen şartlara uymak koşulu ile, elektronik posta adresini ve şifresini girerek partiduzenle.com sitesini kullanmaya başlayabilir.

3.c. Ãœye, partiduzenle.com sitesi ve hizmetlerinden yararlanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, Borçlar Yasası, diğer ilgili mevzuat hükümleri ile partiduzenle.comun hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirimlere uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk üye’ye aittir.

3.d. Ä°şbu sözleşmede belirtilen yükümlülüklere veya partiduzenle.com sitesinde bildirilen genel kurallara uymaması nedeniyle, partiduzenle.com tarafından geçici veya sürekli olarak üye’nin partiduzenle.com’dan yararlanması engellenebilir ve/veya üyeliği iptal edilebilir.

3.e. Ãœye, diğer üyelerin ve ziyaretçilerin partiduzenle.com’u kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı hareketlerde bulunamaz, sunucuları ya da veritabanlarını otomatik programlarla yükleyip zorlayamaz/kilitleyemez. Verileri yanıltıcı hile girişimlerinde bulunamaz. Aksi takdirde üyeliğinin sonlandırılacağı  gibi bu durumdan doğabilecek her türlü hukuki, cezai sorumluluğu kabul eder.

3.f. partiduzenle.com ile yapılan mesajlaşmaların yedeğinin alınması kişilerin sorumluluğundadır ve partiduzenle.com tarafından önerilmektedir. Mesajlaşmaların yedeklerinin alınmaması nedeniyle kaybolmasından, silinmesinden ve hasar görmesinden partiduzenle.com sorumlu tutulamaz.

3.g. Ãœye, partiduzenle.com’dan kopyalanmış veya yazıcı ile yazdırılmış hiçbir materyal üzerinden Telif Hakkı, Ticari Marka ve her türlü Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamı notlarını silemez veya çıkartamaz.

3.h. Ãœyeliği iptal etme ve hesap silme işlemi, müşteri tarafından partiduzenle.com üzerinden yapılabilir. Ãœyeliğini bitiren kullanıcının siteye giriş yetkisi iptal edilecektir. Ãœyeliğini iptal eden kişi bu işlemin geri dönüşü olmadığını kabul eder.

3.i. partiduzenle.com ya da üyenin kendisi tarafından sonlandırılan üye hesabına ait her türlü kaydı partiduzenle.com silip silmemekte serbesttir, üye silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.

3.j. Sitenin üyelerinin birbirleri ya da üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kişilerin sorumluluğundadır.

3.k. Aynı zamanda bu sitede ziyaretçilere bilgi sağlamak ve kolaylık sağlamak amacı ile yer alan linkler (farklı internet sitelerine yönlendiren bağlantılar) ile ilgili riskler ziyaretçilere aittir.

3.l. partiduzenle.com, kullanım şartları, gizlilik prensipleri ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, üyeliğinize bağlı olan bütün bilgileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkına sahiptir.

3.m. Sitenin belirli yerlerinde bölüme özgü farklı kurallar ve yükümlülükler belirtilebilir. Bu bölümleri kullanan kişi ve kuruluşlar peşinen ilgili kuralları kabul etmiş sayılır.

3.n. Ãœyelerimize ait bilgilerin gizliliğini korumaya yönelik prensip ve uygulamaları öğrenmek için lütfen “Gizlilik Sözleşmesi” sayfasını ziyaret ediniz.

ÃœYE, Servisten faydalanmaya başlandığı andan itibaren bu katılım sözleşmesinin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılacağını ve sözleşmenin kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul eder. ÃœYE işbu sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı hareketi nedeniyle partiduzenle.com’un uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin edecek olup, partiduzenle.com, ÃœYE’nin sözleşmeye aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için ÃœYE’ye aynen rücu hakkını haizdir.

 

  1. – partiduzenle.com’un Hak ve Yükümlülükleri

4.a. partiduzenle.com, üyenin sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında, yararlandırılacağını, üyenin paylaşıma açtığı kişisel bilgileri dışındaki bilgilerin hiç bir şekilde yasal zorunluluklar hariç üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılmayacağını kabul ve taahhüt eder. Ãœyenin partiduzenle.com sitesinin çalışmasına engel olacak herhangi bir elektronik sabotaj, kazançlara müdahale amaçlı girişimler ve/veya saldırıya neden olduğunun tespit edilmesi veya Resmi makamlardan, üyeye yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi halinde, partiduzenle.com ilgili üyenin kimlik bilgilerini araştırma ve açıklama hakkına sahiptir.

4.b. partiduzenle.com taahhüt ettiği hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için, işbu sözleşmede herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı değişiklik yapabilir. partiduzenle.com’un her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurmak, servisin içeriğini değiştirmek veya iptal etmek hakkı vardır. Ãœye işbu tasarrufu peşinen kabul eder. partiduzenle.com, yenilenmiş güncel kullanım şartlarını yine aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile sitesinde yayınlanacak, gerek gördüğü takdirde elektronik posta ile üyeye bildirilecektir. Yenilenmiş güncel kullanım şartları, partiduzenle.com’da yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve partiduzenle.com sitesinin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş kullanım şartlarına bağlı olacaktır.

Ä°şbu sözleşme hükümlerine aykırı materyalleri partiduzenle.com sitesine göndermiş olan üyenin üyeliği, herhangi bir bildirim yapılmaksızın partiduzenle.com tarafından tek taraflı olarak sona erdirilebilir.

4.c. Ãœye/Kullanıcı, işbu üyelik ve kullanım koşullarını okuyup kabul ettikten sonra kendisine partiduzenle.com tarafından gönderilecek her türlü ticarî elektronik iletilere, onay vermiş addolunacaktır. Bu kapsamda Ãœye/Kullanıcı, partiduzenle.com tarafından kendisine, kişi müdahalesi olmadan çalışan faks, elektronik posta, kısa mesaj gibi otomatik arama sistemleri vasıtasıyla ya da başkaca diğer iletişim vasıtaları ile Ãœye/Kullanıcı’dan başkaca herhangi bir ön izin alınmaksızın bilgilendirme, pazarlama ve/veya reklam amacıyla elektronik ileti gönderebileceğini kabul etmiştir.

Ãœye/Kullanıcı dilediği zaman, hiçbir gerekçe belirtmeksizin bu kullanım şartları kapsamındaki elektronik iletileri almaktan vazgeçebilecek olup; bunun için, partiduzenle.com’a çağrı veya iletide yer alan iletişim bilgilerini kullanarak, bu yöndeki talebi iletmesi yeterli olacaktır. partiduzenle.com, vazgeçme talebinin kendisine kolay bir yolla ve ücretsiz olarak iletilmesini sağlayacak olup; talebin alınmasını müteakip partiduzenle.com derhal bu talebin gereğini yerine getirecektir.

 

Sözleşmenin Yürürlüğe Girmesi

Ãœye kayıt işlemini tamamladığı andan itibaren işbu sözleşmede belirtilen şartları kabul etmiş ve iş bu sözleşme yürürlüğe girmiş sayılır. Sözleşme, üyeliğin sona ermesi ile veya işbu sözleşmede sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.

 

Yetkili Mahkeme ve Uyuşmazlıkların Çözümü

Bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde Balıkesir Mahkemeleri ve Ä°cra Daireleri yetkili kılınmıştır.

 

Tebligat Adresleri

7.a. partiduzenle.com sitesi üyelerinden peşinen posta adreslerini istememektedir. Ancak üyenin partiduzenle.com’a bildirdiği eposta adresi, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilir.

7.b. Taraflar, mevcut epostalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski epostalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.

7.c. Yine partiduzenle.com’un üyenin kayıtlı eposta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirim e-postanın partiduzenle.com tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra üyeye ulaştığı kabul edilecektir. ÃœYE, bu katılım sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.